Letecká agentúra
SKYTRAVEL

055 / 632 5969
Po-Pia 08.30 - 17.00
letenky@skytravel.sk

Odkiaľ:
 
 
Kam:
 
Odkiaľ (návrat):
 
Kam (návrat):
 
Cesta:
 
 
Odlet:   Návrat: 
Požadujem:
  priamy let
Prepravca:
 
Trieda:
Dospelý
(25-59 r.)
Mládežník
(12-24 r.)
Dieťa
(2-11 r.)
Senior
(60+ r.)
Infant
(0-2 r.)
Odkiaľ:
 
Kam:
 
Cesta:
Odlet:   Návrat: 
Prepravca: FR - Ryanair
Trieda: ekonomická
Dospelý
(16+ r.)
Dieťa
(2-16 r.)
Infant
(0-2 r.)
Odkiaľ:
 
Kam:
 
Cesta:
Odlet:   Návrat: 
Prepravca: W6 - Wizzair
Trieda: ekonomická
Dospelý
(16+ r.)
Dieťa
(2-16 r.)
Infant
(0-2 r.)
U nás platíte cez:

Visa MasterCard Tatrabanka Slovenská sporiteľňa ČSOB VÚB ePlatby

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné meno: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.

Sídlo : Letná 45, 040 01 Košice

IČO : 36667234   IČ DPH: SK2022234599

Zápis v OR: OS Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 18592/V

Tel.: 055  7999 467   Tel./Fax: 055 6829 880    letenky@skytravel.sk

www.letenky4u.sk, www.lacnaletenka.sk, www.skytravel.sk, www.kliknialet.sk

Tatra banka 2626711380 / 1100 , VÚB  2335481159 / 0200 , Slovenská sporiteľňa  0660082398/0900

(ďalej ako „SKYTRAVEL)

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ LETENIEK    

 

I.          PREVÁDZKA REZERVAČNÉHO ON - LINE SYSTÉMU

1.         SKYTRAVEL  prevádzkuje online rezervačný systém na portáloch www.letenky4u.sk, ww.lacnaletenka.sk, www.skytravel.sk a www.kliknialet.sk prostredníctvom ktorých má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek (miesto a  dátum odletu / príletu, počet a zloženie pasažierov a iné doplňujúce požiadavky) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať.

2.         Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu je možné vykonať najskôr na najbližší možný pracovný deň.  Rezervácie na lety v ten istý deň len cez call-centrum. Každá rezervácia musí byť manuálne odkontrolovaná SKYTRAVEL.

Cena letenky ponúkaná rezervačným systémom pred uzavretím rezervácie nie je pre SKYTRAVEL záväzná. Rezervačný systém môže totiž ukázať voľné miesto, ktoré pri dokončení rezervácie už nemusí byť dostupné. Prípadne, vybranú kombináciu prepravcov, hlavne exotických, nie je na Slovensku možné vystaviť. Ak rezervačný systém neponúka let, o ktorý máte záujem (napr. lowcost), alebo máte záujem o komplikovanejšiu cestu, kontaktujte prosím call-centrum na hore uvedených číslach, alebo pošlite email na adresu letenky@skytravel.sk. 

3.         Vytvárať rezervácie nie je možné pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach, pri ktorých sa letenky ihneď zakupujú a vystavujú (zoznam týchto spoločností je uvedený v článku VI). Pri ostatných leteckých spoločnostiach je
po vytvorení rezervácie klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom
s priloženou proforma faktúrou. Podľa neho klient má povinnosť si skontrolovať svoju rezerváciu letenky. Kedykoľvek si ju môže skontrolovať aj na stránke www.checkmytrip.com  (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky "AMADEUS Reservation number" zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky "Passanger's Last name" zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko ktoréhokoľvek z cestujúcich (bez diakritiky). Klient je povinný skontrolovať si na tejto stránke všetky detaily letu, čiže mená cestujúcich, dátumy a časy letu, odletové, prestupové a cieľové destinácie letu, leteckú spoločnosť, číslo letu, typ lietadla, jedlo apod. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v rezervácii je klient povinný kontaktovať spoločnosť SKYTRAVEL písomne e-mailom alebo telefonicky ešte pred vystavením letenky.
Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. zamenené meno s priezviskom, chybné oslovenie, rezervácia na zlý termín, rezervácia do nesprávnej destinácie, medzipristátie neuvádzané počas rezervácie, technické medzipristátie apod.. V prípade, že si klient rezerváciu neskontroluje a včas nepožiada o opravu nedostatkov, SKYTRAVEL nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

 Rezervácia je platná do dňa a hodiny, ktorý je uvedený na rezervácií. Do tohto času splatnosti na potvrdení rezervácie je garantovaná len rezervácia konkrétneho miesta v zadanej rezervačnej triede. Cena rezervácie je totiž zo strany leteckej spoločnosti garantovaná len v deň vykonania rezervácie. V ďalších dňoch si letecká spoločnosť vyhradzuje právo na zmenu ceny pod vplyvom kurzu mien alebo zavádzania, či zvyšovania príplatkov v leteckej doprave. Je preto povinnosťou klienta si aktuálnu cenu overiť v deň platby na call-centre SKYTRAVEL.

 Ktorákoľvek letecká spoločnosť si vyhradzuje právo na neskoršie skrátenie už uvedenej platnosti rezervácie. Prípadný nový termín bude klientovi oznámený.

 Zároveň s potvrdením rezervácie klientovi sú online rezervačným systémom generované a prichádzajú na mail aj orientačné tarifné podmienky leteckej spoločnosti k rezervovanej letenke. Presné znenie tarifných podmienok si je však klient oprávnený vyžiadať telefonicky alebo e-mailom priamo v SKYTRAVEL ešte pred zaplatením letenky a sú záväzné pri stornovaní alebo pri zmenách letenky..

 Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky.

 4.         Na každom lete má klient možnosť si priamo vyžiadať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie
na všetky lety a pre všetky tarify však umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si potvrdenie rezervácie sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.checkmytrip.com  (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky "AMADEUS Reservation number" zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky "Passanger`s Last name" zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky). V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na letiskovej registrácii pred odletom.

 Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke na rezervačnom portáli . Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie skontrolovať na www.checkmytrip.com Ak má klient záujem o vyžiadanie prepravy neštandardných vecí, t.j. najmä zvieratá, športové potreby, je povinný to oznámiť . Klient berie na vedomie, že dopravca môže v súlade so svojimi prepravnými podmienkami vyžadovať za prepravu neštandardných vecí úhradu poplatkov, prípadne prepravu takýchto vecí zamietnuť.

 

II.         PLATNOSŤ REZERVÁCIE A LETENKY

 1.         V prípade, že klient do doby platnosti rezervácie, resp. do doby, ktorá je stanovená na potvrdení rezervácie ako deň splatnosti a zároveň podľa článku IV bodu 3 neuhradí letenku, rezervácia bude systémom zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len v rámci dňa rezervácie, nakoľko letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na zmenu ceny v závislosti od kurzu mien voči EUR alebo od zavádzania príplatkov v leteckej doprave.  SKYTRAVEL si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky uvedenú v potvrdení rezervácie nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby.

 2.         Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne, pričom je povinnosťou klienta si správnosť údajov skontrolovať (predovšetkým meno, priezvisko, trasu, termín letu ako i kontaktné údaje). Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii ako i na vystavenie letenky. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo Miles and More karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mail adresu. SKYTRAVEL si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi
v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si SKYTRAVEL vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade SKYTRAVEL nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

  3.         Pri vystavení dvoch samostatných leteniek, ktorých lety na seba nadväzujú (napr. spoločnosť NIKI do Mníchova, a následne samostatná letenka so spoločnosťou LUFTHANSA do Johannesburgu), žiadna z leteckých spoločností nezodpovedá za prípadné škody, ktoré by boli spôsobené klientovi, ak je niektorý z letov zrušený, alebo má posunutý čas odletu, a tak klient nestihne ďalší prípojový let, taktiež nie je letecká spoločnosť povinná uhradiť náhradnú letenku
vo vyhovujúcom čase letu.

 Za takto spôsobené škody klient nemá nárok  na náhradu škody ani zo strany SKYTRAVEL. Tieto ustanovenia platia rovnako pre nízkonákladové ako aj klasické letecké spoločnosti.

 4.         Je klientovou povinnosťou, aby pri letenke, ktorá pozostáva z viacerých úsekov (napr. Košice – Praha – Atlanta a späť Atlanta – Praha – Košice), využil jednotlivé úseky presne v poradí, v akom nasledujú. Ak by klient nenastúpil
na niektorý úsek, letecká spoločnosť je oprávnená zrušiť klientovi bez nároku na náhradu všetky ďalšie úseky na letenke.

  

III.        ZMENA A STORNO LETENKY

 1.         Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia a vystavenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov.

 Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná tarifným podmienkam danej letenky, ktoré sú stanovené dopravcom. Ak tieto podmienky umožňujú zmenu letenky, má dopravca tiež právo na doplatenie aktuálnej výšky letiskových a palivových poplatkov ku dňu zmeny, ak k takému navýšeniu odo dňa vystavenia letenky prišlo.

 SKYTRAVEL si za prípadné storno a zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 38 €  / osobu.  V prípade stornovania leteniek je administratívny poplatok za vystavenie leteniek nevratný. Storno leteniek nízkonákladových leteckých spoločností nie je možné.

 V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. (Výnimkou môžu byť niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré zmeny umožňujú za poplatok).

  

IV.        ÚHRADA REZERVÁCIE LETENKY

 1.         Úhrada rezervácie letenky je zároveň súhlasom zo strany klienta so správnosťou údajov uvedených 
v rezervácii.

 2.         Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť nasledovným spôsobom:

 a)         Bankovým prevodom / priamym vkladom na účet – buď na základe vygenerovanej zálohovej faktúry, ktorú klient obdrží emailom, ak o ňu požiadal alebo ak nie, úhradou na základe poskytnutých podkladov (číslo účtu, variabilný symbol, popis transakcie). Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti SKYTRAVEL:

 Tatra banka 2626711380 / 1100 , VÚB  2335481159 / 0200 , Slovenská sporiteľňa  0660082398/0900

 c)         v hotovosti  na pobočke v Košiciach, Letná 45 .

 d)         kreditnou kartou – len osobne v pobočke a len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet (platobné karty nebudú akceptované). Nie všetky letecké spoločnosti a všetky tarify môžu byť platené kreditnou kartou. V prípade, že si klient zadá tento spôsob úhrady a letenku nebude možné vyplatiť kreditnou kartou bude mu toto oznámené telefonicky, alebo e-mailom agentom call-centra. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. SKYTRAVEL neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať
od klienta.

 Platba kreditnou kartou prebieha v jednej alebo vo viacerých transakciách, podľa toho, ako sa rozhodne SKYTRAVEL. Pokiaľ platba prebieha v jednej transakcií, celú sumu letenky, letiskových poplatkov, poplatkov za vystavenie letenky, ako aj ďalšie rezervované služby si stŕha SKYTRAVEL. (Pozn: Úhrada jednou sumou sa využíva najmä pri online platbe kreditnou kartou prostredníctvom služby ECard.) Pokiaľ platba prebieha vo viacerých transakciách, cenu letenky, letiskových poplatkov, poplatok za vystavenie na letisku PTA - z kreditnej karty sťahuje priamo letecká spoločnosť. Poplatok za vystavenie letenky, poistenie, ubytovanie, víza a ďalšie služby, sú klientovi z kreditnej karty odúčtované samostatnou transakciou a stŕha si ju SKYTRAVEL.

 V prípade, že nebude možné uskutočniť platbu kreditnou kartou, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť čo najskôr, maximálne však do doby platnosti rezervácie letenky. V opačnom prípade bude rezervácia letu ešte v tento deň zrušená, bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

 V niektorých prípadoch je letecká spoločnosť oprávnená k platbe kreditnou kartou oprávnená požadovať i ďalšie doklady (najčastejšie ID doklad majiteľa karty, fotokópiu kreditnej karty). V prípade nedodania týchto dokladov, alebo ich neskorého dodania SKYTRAVEL nezodpovedá za zrušenie rezervácie ani za škody tým spôsobené.

 3.         Klient je povinný letenku uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre (v pondelok - piatok do 16:30 hod ). Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti SKYTRAVEL uvedený na faktúre. Podmienkou včasnej úhrady je aj správne zadanie variabilného symbolu platby
pri úhrade klientom.

 4.         V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, SKYTRAVEL nezodpovedá za zrušenie rezervácie, za zmenu cenových, tarifných či iných podmienok letenky.

 5.         V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7 €. Administratívny poplatok vo výške 7 € bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. V prípade, že si klient želá vrátiť preplatok poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku navyše spracovateľský poplatok vo výške 7 €.

 6.         Zákazník je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo proforma faktúry, resp. faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované ako neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

 7.         Zákazník v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby SKYTRAVEL vyhotovil faktúru elektronicky. Zákazník súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom.

  

V.         DORUČENIE LETENKY

 1.         Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt/-y na účet SKYTRAVEL.

 2.         Letenky a ostatné produkty budú klientom doručené nasledovným spôsobom :

 a)         Elektronické letenky a produkty iných služieb budú doručené klientom e-mailom. Klientovi na preukázanie nároku na služby stačí vytlačené potvrdenie z mailu.

 b)         V prípade vystavenia papierových leteniek o spôsobe doručenia rozhoduje vystavujúca letecká spoločnosť.
Ak je možné doručiť letenku do rúk klienta skôr ako vyzdvihnutím na letisku pred odletom, SKYTRAVEL nezodpovedá
za škody v prípade omeškania zásielky zavineného Slovenskou poštou, prípadne iným doručovateľom. Vystavenie papierovej letenky, môže byť spojené so zvýšenými nákladmi, o ktorých však bude klient informovaný najneskôr
po úhrade, avšak ešte pre vystavením jeho letenky.

 

VI.         KONTROLA REZERVÁCIE, PRIHLÁSENIE SA NA LET - CHECK-IN

1.         Letenky nízkonákladových leteckých spoločností si môžete skontrolovať iba priamo na materskej stránke danej leteckej spoločnosti, ktorej let si klient rezervoval. Nízkonákladovými leteckými spoločnosťami sú:  BMI Baby, Danube Wings, EasyJet,  Flyglobespan, Jet2, Germanwings, Ryanair,  Wizzair, Norwegian, Vueling.

2.         Rezervácie a letenky ostatných leteckých spoločností si môžete skontrolovať na stránke www.checkmytrip.com.

3.         Pri leteckých spoločnostiach Ryanair, Wizzair si musí každý cestujúci sám urobiť cez internet pred odletom registráciu na let (tzv. online check-in) priamo na materskej stránke danej leteckej spoločnosti. O postupe pre online check-in je klient informovaný emailom, alebo sa môže informovať telefonicky v call-centre. Pokiaľ si klient nevykoná sám online check-in, bude musieť na letisku na prepážke leteckej spoločnosti zaplatiť poplatok za nevykonanie online check-inu. Výšku poplatku si stanovuje letecká spoločnosť.

 

VII.        BATOŽINA

1.         Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu príručnej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie o príručnej batožine získate na vyžiadanie v call-centre alebo v leteckej spoločnosti.

2.         Podaná batožina: Podaná batožina je batožina, ktorá sa odovzdáva na registrácii na letisku a je to batožina, ktorá je počas letu v podpalubí lietadla.

Pri letenkách nízkonákladových leteckých spoločností pasažier zvyčajne nemá v cene podanú batožinu. Táto batožina je za doplatok, pričom doplatenie batožiny on-line je zvyčajne za nižšiu cenu, ako doplatenie batožiny priamo na letisku.

Pri letenkách ostatných leteckých spoločností má pasažier obvykle povolenú bezplatnú prepravu jednej podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie o podanej batožine získate na vyžiadanie v call-centre alebo
v leteckej spoločnosti.

 

VIII.        OSOBNÉ ÚDAJE

1.         Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby SKYTRAVEL spracúval jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií letenky, (ďalej ako „osobné údaje“).

2.         Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany SKYTRAVEL, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.

3.         Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti SKYTRAVEL po dobu desiatich rokov. V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u SKYTRAVEL namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

4.         Klient súhlasí s tým, aby SKYTRAVEL poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky, obstarania zájazdu, ubytovania, sprostredkovania poistenia alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov SKYTRAVEL.

5.         Klient týmto udeľuje SKYTRAVEL súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných
pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých SKYTRAVEL pri rezervácii letenky, zájazdu, ubytovania alebo poistenia.

6.         Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

7.         Klient splnomocňuje SKYTRAVEL na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

IX.       VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA

1.         Klient  uzavretím zmluvy potvrdzuje, že súhlasí, aby sa práva a povinnosti klienta i SKYTRAVEL spravovali podľa týchto obchodných podmienok.

2.         SKYTRAVEL vystupuje pri uzatvorení zmluvy o preprave medzi klientom a dopravcom iba ako sprostredkovateľ.  Uzatvorením zmluvy vznikajú práva a povinnosti priamo cestujúcemu a dopravcovi.

Cestujúci si uvedomuje, že SKYTRAVEL nezaisťuje prepravu ani súvisiace služby a teda zároveň nezodpovedá za ich riadne a včasné splnenie, alebo za prípadné spôsobenie osobnej alebo finančnej ujmy na zdraví alebo majetku cestujúceho.

Akékoľvek reklamácie ohľadne prepravy alebo súvisiacich služieb je oprávnený riešiť dopravca (letecká spoločnosť).
Ak cestujúci učiní reklamáciu prostredníctvom SKYTRAVEL, berie na vedomie, že mu voči SKYTRAVEL nevznikajú akékoľvek nároky, nakoľko tá mu je v reklamácii len nápomocná. Reklamácia spadá výhradne do kompetencie dopravcu
a nie je v možnostiach SKYTRAVEL ovplyvniť dobu vybavenia alebo výsledok reklamácie.

3.         SKYTRAVEL zodpovedá iba za splnenie svojich povinností týkajúcich sa uzatvorenia zmluvy. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa týchto služieb SKYTRAVEL je klient povinný doručiť písomne na adresu SKYTRAVEL
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní odo dňa vzniku vady. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.

4.         Je povinnosťou klienta si prekontrolovať správnosť údajov v rezervácii a následne vo vystavenej letenke pri jej prevzatí. Prevzatím letenky alebo itinerára vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi.

Je tiež v  záujme klienta oboznámiť sa s podmienkami pre zmenu či storno už vystavenej letenky.  

5.         Klient berie na vedomie, že SKYTRAVEL nie je povinná zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred zakúpením letenky či zmeny podmienok prepravy po zakúpení letenky a tieto informácie oznamovať klientovi. Tieto informácie je povinná podať len v prípade, ak sú jej oznámené dopravcom. Preto je povinnosťou klienta si pred odletom  skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com (stránka je v anglickom jazyku), kde do kolónky "AMADEUS Reservation number" zadá svoj rezervačný kód (resp. identifikačný kód objednávky) a do kolónky "Passanger`s Last name" zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho (bez diakritiky).

 

X.      ZAVEREČNÉ USTANOVENIA

1.         Doručovanie písomností medzi klientom a SKYTRAVEL sa uskutočňuje predovšetkým elektronicky na e-mailovú adresu alebo poštou. Klient je povinný oznámiť SKYTRAVEL platné kontaktné údaje alebo ich zmenu, pre prípad zistenia zmien letu alebo podmienok letu. V prípade, ak sa s klientom nebude možné skontaktovať prostredníctvom ním zadaných kontaktných údajov, SKYTRAVEL nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré v súvislosti s touto skutočnosťou klientovi vznikli.

Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak SKYTRAVEL neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky SKYTRAVEL.

2.         Vízové povinnosti a cestovné doklady si je cestujúci povinný skontrolovať nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Najlepšie na www.mzv.sk. SKYTRAVEL  nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou
o prípadných vízových náležitostiach.

3. Tieto podmienky sú platné od 1.7.2010, sú k dispozícií na www stránkach SKYTRAVEL a v tlačenej forme na sídle spoločnosti Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.  Letná 45, 040 01 Košice

 

VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom "Advice to International passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".

 

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.

Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".

Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.

Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené
v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.

Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.

Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.

Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny;
pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.

Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifách dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.

Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené
v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže
bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.

Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.

Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti "Issued by" na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

 

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté
do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené
na približne 10000 alebo 20000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku
v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

 

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .

 

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.
V prípade nevyužitia prvého letového úseku letenky príde k automatickému zrušeniu ďalších letov letenky zo strany prepravcu.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registrácia), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti. Obvyklý začiatok check-inu je 2-3 hodiny pred odletom (čo je aj odporúčaný príchod na letisko), koniec check-inu je spravidla 45 minút pred odletom.

 

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.

Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.

Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.

Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.

Rádioaktívny materiál

Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.

Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.

Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.

Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

 

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 kg), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade cesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

 

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny
na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy
na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA    

1. Touto časťou všeobecných zmluvných podmienok sa upravujú špecifické vzťahy medzi klientom a spoločnosťou SKYTRAVEL, ktoré vzniknú z titulu predaja ubytovania. Na predaj ubytovania sa primerane vzťahujú aj ostatné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok pre predaj leteniek a iných produktov, s výnimkou čl. I.

2. Iba dobromyseľné rezervácie sa budú považovať za rezerváciu klienta. V prípade ak SKYTRAVEL posúdi, že rezervácia bola vykonaná v úmysle obsadiť a držať viacero voľných termínov, SKYTRAVEL si vyhradzuje právo rezerváciu zrušiť.

3. Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých SKYTRAVEL. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať zo zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať SKYTRAVEL .

4. Špeciálna požiadavka na hotel ako napr. nefajčiar, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale SKYTRAVEL nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre handicapovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.

5. SKYTRAVEL vystaví klientovi voucher, ktorý obsahuje rezervačné číslo. Povinnosťou klienta je preukázať sa
na recepcii hotela platným Voucherom, ktorý potvrdzuje jeho nárok na ubytovanie.

6. Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať najskôr o 14 00 hod, ale v niektorých krajinách najmä v USA to môže byť aj neskôr ako o 16 00 hod. Príchod klienta na hotel neskorší ako 18:00 miestneho času odporúčame nahlásiť vopred,
pri rezervácii. Hotely sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje do 05 00 hod. (miestneho času) dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal prísť.

7. SKYTRAVEL vyvíja v spolupráci s partnermi maximálne úsilie k tomu, aby poskytoval iba správne informácie a správy o hoteloch. SKYTRAVEL nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu pokiaľ by sa preukázalo, že informácie alebo správy o hoteloch sú nesprávne alebo neúplné.

8. Reklamácie týkajúce sa ubytovania by sa mali oznamovať okrem SKYTRAVEL aj priamo hotelu alebo dodávateľovi služieb na mieste. SKYTRAVEL nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta, pokiaľ by o nich upovedomili hotel alebo dodávateľa služieb. Klient je povinný o každej reklamácií informovať SKYTRAVEL do 28 dní odo dňa, kedy došlo k udalosti, ktorá viedla klienta k reklamácii a dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie.

9. SKYTRAVEL pri zabezpečení ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu SKYTRAVEL nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom SKYTRAVEL.

10. Spoločnosť SKYTRAVEL týmto prehlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch  (napr. hviezdičkové označenie hotela) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení
a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.

11. Klient pri rezervácií ubytovania si je vedomý toho, že služba ubytovanie je predávaná ako samostatná služba. To platí aj v prípade, ak je ubytovanie rezervované spolu s letenkou, poistením alebo inou službou a sú uvedené v jednej rezervácií, príp. na jednej faktúre. Takáto objednávka viacerých služieb sa nemôže považovať za zájazd, ale všetky služby vystupujú samostatne.  Spoločnosť SKYTRAVEL neberie zodpovednosť za prípadnú finančnú či nefinančnú ujmu, ktorá vznikne zákazníkovi z dôvodu zmeny či zrušenia letu a nečerpania zvyšných objednaných služieb (najmä ubytovania a poistenia).

12. Zrušenie neuhradenej rezervácie ubytovania je bezplatné.

13. Po vystavení vouchera podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam daného hotela, či hotelovej siete. SKYTRAVEL si za prípadné storno a zmeny na už vystavených voucheroch (poukazoch) účtuje administratívny poplatok 33 € (602,52,-Sk) / voucher.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných možností ubytovania. Zmena mena pre jednotlivca na voucheri nie je možná, prípadene závisí od podmienok daného hotela.

14. Tieto podmienky sú platné od 1.7.2010, sú k dispozícií na www stránkach SKYTRAVEL a v tlačenej forme na sídle spoločnosti Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.  Letná 45, 040 01 Košice

 

 
VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE UZATVÁRANIE CESTOVNÉHO POISTENIA  

1. Spoločnosť SKYTRAVEL  je na základe Poistnej zmluvy uzavretej medzi poisťovňou UNION, a.s., sídl. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava 1(ďalej ako „poisťovňa") a SKYTRAVEL oprávnená uzatvárať pre klientov poistky o cestovnom poistení. Obsah poistenia si stanovuje klient v rezervačnom procese na internetovom portáli SKYTRAVEL . Presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovne, ktoré sú dostupné
na internetovom portáli SKYTRAVEL . Klient po uzavretí poistnej zmluvy obdrží Potvrdenie o uzavretí poistky, Všeobecné poistné podmienky poisťovne.

2. Klient berie na vedomie, že poistný vzťah vzniká priamo medzi klientom a poisťovňou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu ku klientovi a SKYTRAVEL neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. Klient týmto berie na vedomie, že akékoľvek nároky vyplývajúce z poistného vzťahu si bude uplatňovať priamo u poisťovateľa.

3. Tieto podmienky sú platné od 1.7.2010, sú k dispozícií na www stránkach SKYTRAVEL a v tlačenej forme na sídle spoločnosti Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.  Letná 45, 040 01 Košice    Powered by »  2022 © Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o., Kuzmányho 15, 040 01 Košice, letenky@skytravel.sk
    Po-Pia  08.30 - 17.00, tel: 055/632 59 69